O ne lan, kriko ile geliyo hayvan, baaas baaas bas baas bas!

O ne lan, kriko ile geliyo hayvan, baaas baaas bas baas bas!