Gidin belediyenin önünde halay çekin mi diyeyim?

Gidin belediyenin önünde halay çekin mi diyeyim?