Dönerse senindir, biz pide söyledik

Dönerse senindir, biz pide söyledik