Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım

Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım